Copright Healthclub Enjoy 2010

Alle rechten voorbehouden.
Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Healthclub Enjoy materiaal dat zich op de Healthclub Enjoy website bevindt, of dat op een met de Healthclub Enjoy website verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.